CF Träning – rörelser som hjälper

UppdragSkapa ett innehåll på cfsource.se som ger både patient och vården ett mervärde. BakgrundCystisk fibros (CF) är en ovanlig sjukdom som gör att körtlarna i kroppen utsöndrar ett allt för segt slem. Det påverkar framför allt lungorna och mag-tarmkanalen, med andningsbesvär, infektioner i lungorna och svårighet att ta upp näringsämnen från maten. Genom bland annat […]