Svenskarna och AI 2023

AI robot

AI har blivit en allt större del av vår vardag. Enligt Svenskarna och internets senaste rapport har 3 av 10 svenskar använt ett AI-verktyg under det senaste året, och ChatGPT toppar listan över de mest använda verktygen.

När det gäller den generella användningen av AI-verktyg visar resultaten att yngre generationer är snabbare på att ta till sig tekniken. Av dem i åldersgruppen 18–34 år svarar hela 60 % att de använt AI-verktyg det senaste året. Kontrasten blir tydlig när man ser till de äldre svenskarna, där endast 5 % i åldersgruppen 65–84 år svarar detsamma.

Var fjärde svensk uppger att de har använt chatboten ChatGPT. På andra plats kommer bildverktyget DALL-E som använts av 3 % av befolkningen.

Vad gäller syftet med att använda AI-verktyg svarar 70 % att de främst använder dem för privat bruk. Medan 22 % säger att de använder AI för arbete, och endast 8 % använder AI för akademiska studier.

Trots den stora nyfikenheten kring AI, finns en utbredd oro bland befolkningen. 30 % av de tillfrågade tror att AI:s inverkan på framtiden kommer att vara mestadels negativ.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/utvalt/svenskarna-och-ai/

Facebook
Twitter
LinkedIn