Möt Novo Nordisk Scandinavias nya VD

Kathrine Bengaard Poulsen

Relevans träffade Kathrine Bengaard Poulsen, VD på Novo Nordisk i Sverige. Över en kopp kaffe på kontoret i Malmö pratade vi om ledarskap, det digitala arbetslandskapet och hur det kommer sig att hon stannat inom samma företag i drygt 18 år.

Hej Kathrine! Vem är du och hur hamnade du på Novo Nordisk?
– Jag är från Danmark, där jag fortfarande bor tillsammans med min man, våra två barn, en hund och en häst. Den sistnämnda fyrbenta familjemedlemmen skaffade jag tillsammans med min dotter i maj, precis i samma veva som jag tillträdde på min nya tjänst här i Sverige. På Novo Nordisk började jag dock redan för 18 år sedan, via företagets Graduate Programme. Jag minns hur jag svävade på moln över att få jobba på ett av Danmarks största företag som 25-åring – och sedan dess har företaget fortsatt leva upp till mina förväntningar. Vidare fortsatte min yrkesbana via olika kommersiella tjänster inom den globala verksamheten, innan jag klev på nästa drömjobb som VD för Novo Nordisk i Sverige.

Vad mer lockade med just Novo Nordisk?
– Det här är en syftesdriven verksamhet, vilket betyder att alla som arbetar här har samma övergripande målsättning. Allt vi utför, oavsett vilken tjänst eller uppdrag man har, gör skillnad för människor. Det är djupt förankrat i företagets DNA att patienten är mittpunkten i vårt arbete – och just de starka värderingarna har gjort att jag stannat så länge på Novo Nordisk.

Vilka skillnader upplever du mellan att jobba i Sverige och Danmark?
– Jag var hyfsat förberedd på kontrasterna inom arbetskulturerna, till exempel har jag flera svenska vänner som påpekade saker som sedan visade sig stämma ganska bra överens med verkligheten. Än så länge upplever jag den svenska arbetskulturen som mer processinriktad, man inkluderar alla berörda i beslut och diskuterar frågor från flera olika perspektiv. Det kan ta lite längre tid, men resulterar också i att allt som bestäms blir djupt förankrat. I Danmark tenderar man att vara mer direkt, med mindre snack och snabbare processer. Och det finns mycket att hämta från båda kulturerna. Jag uppskattar arbetsklimatet här, men kan också dra nytta av att emellanåt kunna applicera ett danskt perspektiv på saker och ting.

Hur ser du på chefsrollen idag? Vilka egenskaper tycker du är viktigast i ett ledarskap?
– Vi jobbar med en ledarskapsmetod inom Novo Nordisk som heter time is the ultimate currency. Det är en princip som hänger tätt samman med empowerment av organisationen, vilket jag värderar högt, samtidigt som det ger möjlighet att fokusera på det viktigaste. Vidare tror jag på att vara en autentisk ledare, som tror på sig själv och litar på sitt sätt att fungera. Och till sist anser jag att det är viktigare än någonsin att etablera en förändringsvilja i organisationen. Vi lever i en oförutsägbar värld där imorgon kan skilja sig drastiskt från idag, vilket höjer kraven på att kunna tänka om när det behövs.

Hur etablerar, bibehåller och stärker man relationer mellan medarbetare i ett allt mer digitaliserat arbetsklimat?
– På många sätt är det en pågående process, där vi fortfarande lär oss mycket. Det finns otroliga fördelar med digitaliseringen, som att vårt Malmöbaserade kontor inte behöver begränsa våra rekryteringar efter personers hemadresser. Samtidigt ställer det höga krav på att vara lyhörd och extra uppmärksam på sammanhållningen. Det tror jag görs bäst genom att ledande positioner prioriterar och planerar fysiska träffar. Hos oss ser vi till att mötas på plats med jämna mellanrum, både i organisationen som helhet och i mindre arbetslag. Och som chef tycker jag att det har blivit ännu viktigare att vara tillgänglig. Än så länge har vi inga fasta regler för hemarbete, utan majoriteten är på kontoret cirka tre dagar i veckan. Här är dessutom onsdagar en mötesfri dag, så då passar många på att arbeta på distans. Jag är dock på kontoret fyra dagar i veckan – för mig är det väldigt viktigt att vara en synlig ledare. Dessutom får jag så mycket energi av att träffa människor!

Novo Nordisk har en gedigen hållbarhetsstrategi, som sträcker sig från läkemedelsproduktion till källsortering på kontoren. Vad tänker du om miljöansvaret i företagsvärlden idag? Vilka skyldigheter och vilket ansvar har man som företagare?
– Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, som inte gör skillnad på individer och företag. Med det sagt behöver alla som drabbas också ta sitt ansvar. Det gör mig stolt över att arbeta på Novo Nordisk – vi var en av de första verksamheterna som formulerade en hållbarhetsstrategi som sträcker sig över hela affärskedjan. Vi kallar den tripple bottom line, vilken förtydligar hur vi tar finansiellt, socialt och miljömässigt ansvar. Bland annat innefattar strategin elanvändning, produktdesign och att vi säkerställer samarbeten med leverantörer som delar vårt synsätt. Vi har åtagit oss att nå nettonollutsläpp från hela vår värdekedja senast 2045. Under år 2020 nådde vi vårt mål att använda 100% förnybar el i hela den globala produktionen. Nästa steg är att vi till och med år 2030 ska ha noll koldioxidutsläpp från våra verksamheter och transporter. Detta är en global strategi som genomsyrar hela vår verksamhet och som är tydligt implementerad i samtliga filialer. Insatserna anpassas efter landspecifika förutsättningar, men gemensamt är att samtliga förväntas leva upp till strategin. Vi har specifika CO2 mål vi ska leva upp till i förbindelse med hur man reser i arbetet och i Danmark är till exempel alla företagsbilar eldrivna. På det här sättet tar vi ansvar i både det stora och det lilla.

Om vi tittar fem år framåt i tiden: vad vill du ska ha gått i uppfyllelse till dess?
– Om jag utgår från min yrkesroll är mitt mål att göra skillnad här i Sverige. Novo Nordisk har gjort enorma framsteg inom terapiområdet diabetes de senaste 100 åren – men med sjukdomen obesitas är vi bara i startgropen. Antalet personer som lever med sjukdomen och dess följdsjukdomar stiger både globalt och här i Sverige, vilket gör obesitas till ett utmanande samhällsproblem. Om Novo Nordisk kan hjälpa till att flytta fram positionerna, få fler att erkänna obesitas som en sjukdom och säkra att de som lever med den får rätt behandling är jag väldigt nöjd med såväl företagets som mitt personliga bidrag till att förbättra situationen.

SE23CD00004

Facebook
Twitter
LinkedIn