Svaret är varför?!

Hur kommer det sig att vissa organisationer och personer lyckas att uppnå mer än vad som förväntas av dem medan andra med bättre eller samma förutsättningar inte gör det? Hur kommer det sig att vissa företag såsom Apple lyckas förnya sig år efter år och vissa ledare inspirerar medan andra minst lika vältaliga ledare inte gör det? Detta svarar Simon Sinek på i sitt TedTalk, som i skrivande stund har över 27 miljoner visningar. Det han pekar på är att gemensamt för de personer och organisationer som lyckas inspirera är att de utgår från en och samma sak, vilken råkar vara raka motsatsen till hur alla andra bär sig åt. Nyckeln är att att kommunicera inifrån och ut, en modell som Simon Sinek kallar ”The Golden Circle”. En till synes simpel modell men ack så viktig att ta sig ann.

Mycket av den kommunikation vi ser idag börjar utifrån och kommer ungefär halvvägs in i cirkeln. Det som händer när vi kommunicerar utifrån ”vad” vi gör är att alla med största sannolikhet kommer att förstå informationen och innebörden av den. Informationen är logisk. Vad vi gör är det mest självklara, och varför skulle inte det vara ett framgångsrikt koncept? 

whywhathow

Därför att..
Det som utmärker framgångsrik kommunikation är det som skapar lojalitet och hängivenhet. Det som händer när vi kommunicerar inifrån och ut, det vill säga när vi talar om ”varför” vi gör något, vad vi tror på och var vi står, är att vi attraherar människor som har samma tro och uppfattning om världen och/eller sig själva. När vi kan svara på varför vi gör något kan vi i naturlig ordning förklara ”hur” vi uppnår detta, vad som gör oss unika. De som väljer att tro på dig, köpa dina produkter eller följa din väg, gör det inte för din skull, utan för sin egen. De gör det för att stärka sin egen tro och uppfattning.  

People don’t buy what you do, they buy why you do it. 
I sitt tal refererar Sinek till Martin Luther King. King pratade inte om sin plan, han utlovade inget konkret, ingen lösning. Det han pratade om var sin dröm, hur han önskade att Amerika skulle se ut. Och de som följde honom, reste land och rike runt, var de som hade samma dröm. De kom inte egentligen för att höra just Martin Luther King tala, de kom för att spegla sig själva och sin världsbild.  

Svaret på varför vi gör saker, vårt syfte och vår tro, är alltså avgörande för om vi är ledaren som leder eller en ledare som inspirerar. Det är avgörande för vilken typ av organisation vi driver. Kan vi förklara varför vi finns kommer vi att attrahera dem som tror på samma saker. Vi kommer att attrahera dem som kommer att kämpa med blod, svett och tårar för att uppnå samma syfte. Och detta är nyckeln till många av de stora framgångar vi sett genom tiderna. 

Så varför skriver vi om detta nu? Jo, för vi är övertygade om att det är viktigt att påminna sig själv om frågan. För det kan vara den viktigaste frågan med det viktigaste svaret för att uppnå det som är mest värdefullt – förtroende och lojalitet som i sin tur leder till långvariga förhållanden där samarbetet är vitalt. 

Se Simon Sineks tal genom att klicka här, att påminna dig själv och din omgivning om varför du gör saker kan vara viktigast av allt.

Facebook
Twitter
LinkedIn