Så ger du konstruktiv feedback – 4 tips

Feedback

Många gånger skulle vi vilja ge mer konstruktiv feedback än vi gör. Vad hindrar oss? Kanske är vi rädda för att mötas av motattacker och invecklade förklaringar. Här kommer några tips som gör saken enklare.

  • Se till att ha en samsyn på de olika rollerna man har och rollernas syfte i de olika sammanhang och möten man deltar i. Jämförelsen med ett fotbollslag eller symfoniorkester är inte fel.
  • Se till att din feedback är baserad på fakta och inte åsikter.
  • Ge helst feedback direkt när det är aktuellt. Ju fortare det sker, desto mer relevant och konstruktivt blir det.
  • Sist men inte minst: fokusera på det positiva. Forskningen visar att detta tveklöst har störst effekt jämfört med att fokusera på det negativa.
Facebook
Twitter
LinkedIn