De givna fördelarna med att fokusera på välbefinnande

Träning

Hälsa och välmående är viktigare än någonsin och en allt viktigare del för att rekrytera ny personal och därtill få dem att stanna kvar. Att få kunna träna hamnar allt oftare i topp på vad medarbetare värdesätter högst på en arbetsplats. Här kommer en liten påminnelse från oss (och VD-tidningen) om vad träning kan innebära för en arbetsplats och dess anställda.

 • Friskare, gladare medarbetare
  Träning har visat sig minska stress, motverka trötthet, förbättra prestationsförmågan och leda till mindre sjukfrånvaro.
 • Ökad produktivitet
  Fysisk aktivitet förbättrar uppmärksamhetsförmågan, noggrannheten och minnet, vilket resulterar i ökad produktivitet på jobbet.
 • Förbättrar balansen mellan arbete och privatliv
  Att erbjuda de anställda att träna under arbetsdagen sänker barriären för fysisk aktivitet och förbättrar balansen mellan arbete och privatliv.
 • Attrahera och behålla talanger
  Hälso- och friskvårdsinitiativ rankas högt varje år när anställda tillfrågas vilka fördelar som är viktigast för dem.
 • Stärker företagsbanden
  Välbefinnande är avgörande för den moderna arbetsplatsen, och människor söker företag med gemensamma värderingar. Att investera i hälsa stärker banden mellan den anställde och företaget.
Facebook
Twitter
LinkedIn