Många sjukhus storsatsar på digitala besök

digitala sjukhuset

Läkartidningen skrev i september om den senaste tidens omställning från fysiska till digitala besök. Pandemin har lett till minskat inflöde av patienter, samtidigt som köerna har vuxit. Behovet av digitala vårdbesök har därmed aldrig varit större.

Många sjukhus och kliniker har planerat för en digital omställning och videobesök under en längre tid. Pandemin skyndade på denna omställning för många, då allting plötsligt ställdes på sin spets. En nödvändig kickstart.

Digitala vårdbesök har givetvis begränsningar, t.ex. strulande internetuppkopplingar och suddiga bilder. Men genom rätt förberedelser kan exempelvis en hudfläck undersökas via video. Patienten bör befinna sig i en miljö utan störningar. Ett separat rum med stängd dörr är att föredra framför t.ex. ett stökigt vardagsrum med påslagen TV och lekande barn eller i en bil utanför en bensinmack. Både ljud och ljusreflektioner kan nämligen påverka bedömningsresultatet. Dessutom måste man vara mentalt mottaglig för den information man kommer att få. Något som inte alltid är fallet om ett digitalt läkarbesök kläms in i den hetsiga vardagsrutinen.

Hur viktigt är det att kunna ”klämma och känna”?

Digitala patientmöten har inte undgått ifrågasättande de senaste åren. Mycket har handlat om ersättningen till de privata aktörer som var först ut med dessa tjänster. Det handlar även om det praktiska genomförandet. Dock verkar en attitydförändring ha skett som ett resultat av pandemin. De digitala vårdbesöken har börjat få status som ”måsten”, den initiala skepsisen har falnat. Självklart passar inte digitala vårdbesök för alla patienter eller hälsobekymmer, men det passar till mycket. Föga förvånande så handlar merparten av de digitala vårdbesöken om att informera och samtala med patienterna. För många av dessa är det i själva verket bättre att samtala över internet. Men i takt med att de digitala hälsoverktygen blir allt fler, så skulle fler digitala vårdbesök allt mer kunna likna ett fysiskt. Om patienten t.ex. har en egen blodtrycksmätare hemma så blir det plötsligt möjligt för läkaren att få reda på detta viktiga värde.

Nästan alla Sveriges regioner har satsat på digitala möten under pandemin:

  • Bland region Stockholms enheter (sjukhus och specialistmottagningar) har antalet digitala vårdmöten ökat med 150%.
  • I mars hade 70 stycken specialistmottagningar i Västra Götaland anslutit sig till ett verktyg för digitala vårdmöten. I mitten av april var det 263. Antalet besök ökade från 200 till 1400 per vecka.

Få en inblick i vårdens önskemål om möten och informationsuppdateringar

Relevans kommer under våren att anordna 4 webbinarier där vi berättar mer om hur vården önskar motta information och reklam. Vi kommer att ställa frågor till vår Läkarlänk som vi sedan presenterar för er. Intresserad av att veta mer? Prata med Berth eller Sophia: berth@relevans.net, sophia@relevans.net

Facebook
Twitter
LinkedIn