Lathund till dig som vill förklara COVID-19-vaccinen

Vaccin

Det finns nog fog för att säga att mänsklighetens kunskaper i handhygien och kroppens immunförsvar har förbättrats det senaste året. Det snackas även mycket om vaccin, vad skillnaderna är, vilka biverkningar de ger och hur effektiva de är. Det finns även många missuppfattningar där ute. Här kommer en liten genomgång av de aktuella COVID-19-vaccinen: Pfizer-Biontechs, Modernas och Astra Zenecas. Förhoppningsvis kan det reda ut en del frågetecken.

Traditionellt sett har vaccin fungerat genom att ett ”avdödat” virus, d.v.s. försvagad variant, injicerats i kroppen. Eftersom viruset inte är aktivt kan det inte orsaka sjukdom, men immunförsvaret kan fortfarande reagera på det och lära sig att känna igen det. De tre aktuella COVID-19-vaccinen går också ut på att träna upp immunförsvaret, men tekniken skiljer sig från de traditionella vaccinen.

Pfizer-Biontechs vaccin – mRNA
De flesta av er är bekanta med coronavirusets utseende, en skrovlig klotformad uppenbarelse som på sin yta är täckt med piggar. Dessa piggar kallas spike-protein, vilket mRNA-vaccinen utgår ifrån. Spike-proteinet är nämligen en del av coronavirusets arvsmassa (genetisk informationskod). mRNA-vaccinen introducerar informationskoden för våra celler, som sedan börjar tillverka kopior av spike-proteinet. Man kan säga att vi ger våra celler en ritning till en del av viruset. Men cellerna måste själva bygga upp denna del. Om coronaviruset motsvarar ett helt hus så är spike-proteinet ett fönster i detta hus.

Därefter kan immunförsvaret börja att tillverka antikroppar. Värt att nämna är att mRNA aldrig tar sig in i våra cellers kärnor och har absolut ingen möjlighet att förändra vårt DNA. Det bryts ned så fort det utfört sin uppgift.

Vaccinet är testat på 43 000 människor. De vanligaste kända biverkningarna är smärta vid injektionsstället, trötthet, huvudvärk, muskel- och ledvärk, frossa och feber. Biverkningarna har gått över efter några dagar.

Innehållet, då?
Mycket falsk information om vacciners innehåll sprids på nätet. Därför är det viktigt att upplysa om hur det faktiskt ligger till. Förutom mRNA innehåller Pfizer-Biontechs vaccin:

– Fyra fetter (ALC-0315, ALC-0159, DSPC, kolesterol) som tillsammans bildar den fettdroppe som omsluter de delar av mRNA som finns i vaccinet

– Fyra salter (kaliumklorid, kaliumvätefosfat, natriumklorid, dinatriumfosfatdihydrat) som ger vaccinet rätt pH

– Socker (sackaros) som skyddar mot ljus, värme och kyla

– Vatten och koksalt, för att späda vaccinet till rätt koncentration

Detta får betraktas som ett ganska rent vaccin. Det finns få kemikalier, inga konserveringsmedel och till glädje för äggallergiker – inte ett spår av ägg.

Modernas vaccin – mRNA
Modernas vaccin är väldigt snarlikt Pfizer-Biontechs och har även visat sig ha en liknande skyddseffekt.

Astra Zenecas vaccin – vektorbaserat
Detta vaccin använder sig av ett ofarligt adenovirus (ett vanligt förekommande virus). Adenoviruset genmodifieras så att det kan bära informationskod för coronavirusets spike-protein. Precis som i fallet med Pfizer-Biontechs och Modernas vaccin kan man därigenom träna immunförsvaret på att reagera mot coronaviruset.

Men har vaccinen inte tagits fram väldigt snabbt?
Snabbt, absolut. Vilket är fantastiskt och helt emot förväntningarna. Mycket är tack vare den nya gentekniken som gör det lättare att skapa en bild av virusets arvsmassa. Stora ekonomiska stöd och en samling dedikerade forskare som arbetat mer eller mindre dygnet runt (får vi anta). Det är en stor del av förklaringen.

Facebook
Twitter
LinkedIn