Kunskapsstöd på nätet – marknad som växer

Praktisk medicinLäkartidningen skriver i sina första nummer för 2015 att allt fler läkare använder sig av kunskapsstöd på nätet som drivs på kommersiell basis. Tiotusentals läkare har redan registrerat sig för att få hjälp med att hålla sig så uppdaterade som möjligt. Tusentals läkare tar hjälp av dessa sidor varje dag.

Idag finns både kunskaps- och beslutsstöd som tillhandahålls via arbetsgivarens intranät, men som också kombineras med riktlinjer från myndigheter.
Men det räcker uppenbarligen inte – allt mer sökning efter medicinsk kunskap flyttas (precis som mycket annat) över till nätet.

Varje dag sker tusentals besök på kunskapssajter som kompletterar eller t o m på ett mer lättillgängligt och sökoptimerat sätt ger det kunskapsstöd som läkaren söker i sin vardagstjänstgöring.

Den ökande efterfrågan beror sannolikt på att kunskapsutvecklingen medför att det finns alltmer en läkare måste känna till, men kanske också på att officiella kanaler kännetecknas av en viss tröghet.

I Läkartidningen betonas att läkarens källkritiska förmåga blir allt viktigare i takt med ökandet av kunskapssökning på nätet. Viktiga parametrar för att skapa hög trovärdighet är tydlig information om vem som står bakom, vem som skriver, referenser, vederhäftighet, regelbunden uppdatering samt om det är information som är baserad på större eller mindre konsensus.

Facebook
Twitter
LinkedIn