Kaffe – på gott eller ont?

Kaffe

Mest för att det är gott. Men kanske också för att det gör gott? Kaffets eventuella nyttoeffekter och negativa hälsoeffekter har debatterats flitigt under lång tid. DN vetenskap har plockat upp bollen, för nu har kaffeforskare kommit med nya rön. De visar bland annat att koffein i blodet verkar minska mängden kroppsfett. Vissa nya indikationer finns också på att kaffedrickare löper mindre risk att drabbas av typ 2-diabetes.

På 90-talet klassificerade WHO kaffe som ”möjligen en cancerframkallande kostfaktor”. Sedan dess har pendeln svängt, till kaffets fördel. Ett exempel är en nyligen publicerad studie där forskare följt över en halv miljon människor i 10 europeiska länder. Resultatet visade att måttligt kaffedrickande, dvs 4–5 koppar per dag, gav en lägre dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar – framför allt stroke. Samtidigt kunde man också se att kaffedrickandet minskade risken för njursten. Det tydligaste sambandet mellan kaffedrickande och positiva hälsofördelar sågs beträffande risken för utveckling av typ 2-diabetes, där det visade sig att risken minskades.

Det mest rykande färska exemplet är publicerat i British Medical Journal. Detta är en studie från Karolinska och Uppsala universitet på 10,000 personer av främst europeiskt ursprung. Studien visar på att högre halter av koffein i blodet är förknippat med lägre kroppsmasseindex (BMI). Det fanns också en lägre risk för typ 2-diabetes. Enligt forskarna kunde hälften av denna risk tillskrivas den effekt som koffein hade på vikten/kroppsfettet.

Som inom all forskning finns det de som är tveksamma. Skeptiker erkänner att mycket tyder på att koffein ökar förbränningen av fett, även i vila, men effekten är förhållandevis liten och inte större än ett minskat kaloriintag och fysisk aktivitet. Fler kontrollerade studier efterlyses! Då borde även våra koffeinhaltiga energidrycker undersökas.

Facebook
Twitter
LinkedIn