Instagram Ads – bygg varumärket med visuell storytelling

instagram storUnder hösten 2015 lanseras Instagram Ads i Sverige. Med över 2,5 miljoner användare och en särskilt stark position i åldern 15–30 år så öppnas nya möjligheter för annonsörer. Precis som med vanliga Instagram-inlägg så är det fokus på foto och video av hög kvalitet. Det kommer troligen att handla mindre om klick och mer om exponering och varumärkesbyggande, t.ex. en kort video vars huvudsyfte är att berätta en historia, inte att leda vidare till en hemsida. Två bra exempel på framgångsrika företag som använder Instagram är Iceland Air och Ben & Jerrys.

Målgruppsurval (land, ålder, kön m.m.) och hantering av annonser fungerar på samma sätt som för Facebook-annonser, och görs med plattformen Facebook Power Editor. Det blir därför lätt att jämföra resultatet från olika kampanjer, och samma regler gäller för båda.

Ett Instagram-konto är inte nödvändigt, men då går det inte att kommentera annonsen.

Mer information på Facebooks sida »

Facebook
Twitter
LinkedIn