Hopp om stamceller som behandling mot covid-19

Stamceller

En studie på om stamceller kan användas som behandling mot covid-19 kan eventuellt redan till sommaren inledas vid Skånes universitetssjukhus.

Det är Niels-Bjarne Woods, forskare på Lunds universitet som har utvecklat lungspecifika mesenkymala stamceller (MSC) ur fostervatten. Under graviditeten får fostret in fostervatten i lungorna vilket gör att det börjar utveckla en lungspecifik stamcell. Det är den här typen av stamcell som man ser kan minska inflammationen som förorsakas av covid-19. Den senaste studien som nu gjorts är ännu inte godkänd och publicerad men till grund ligger en studie från 2017 där man började titta på hur man kan få fram stamcellerna ur fostervatten. Den nya studien, som Niels-Bjarne Woods står bakom, innebär att man nu med en nyutvecklad uppsamlingsanordning, kan samla upp ett obegränsat antal stamceller ur fostervattnet.

I Kina visade nyligen en studie att sju av sju patienter med covid-19 som behandlats med samma typ av stamceller blivit avsevärt bättre.

– Våra celler är dessutom lungspecifika och förväntas vara ännu bättre lämpade för behandling av covid-19, säger Niels-Bjarne Woods på Lunds universitets hemsida.

Nu vill man få ett snabbt godkännande av Läkemedelsverket för att kunna börja de kliniska studierna, förhoppningsvis redan till sommaren.

– Om allt går som planerat är förhoppningen att de första patienterna kan få stamceller mot lunginflammation redan under tidig höst, säger Niels-Bjarne Woods.

Facebook
Twitter
LinkedIn