HeroSight – akutsjukvård med nya ögon

Herosight

Bakom det drygt ett år gamla startup-bolaget HeroSight står göteborgaren Daniel Kindstrand. Så, hur föddes idén bakom HeroSight? Vi börjar med hans bakgrund.

Daniel Kindstrand har arbetat som konfliktjournalist men också bevakat länder som drabbats av både flyktingkriser och ekonomiska kriser. För att kunna vara rustad för arbete i riskmiljöer gick han flera säkerhetsförberedande kurser bland annat via svenska Försvarsmakten och kurscenter i London.

Fokus låg i båda fallen på fältsjukvård och säkerhet. Utöver journalistik så har Daniel arbetat som matros på tank- och containerfartyg där han fick öva rökdykning med tuber, och delta i andra säkerhetsövningar. Via en master i entreprenörskap uppstod idéen om att, med ny teknik, utveckla ett smartare koncept för resurskrävande utbildningar och HeroSight började ta form.

– Det var insynen från säkerhetskurserna och hur resurskrävande de var som gjorde att idéen om HeroSight blev till, säger Daniel Kindstrand.

HeroSight erbjuder ett nytt sätt att bedriva professionell simuleringsträning i akutsjukvård med hjälp av AR, d.v.s. Augmented Reality. Till skillnad mot VR – Virtual Reality – som är en virtuell värld där användaren lämnar verkligheten helt, så fungerar AR som en förstärkt verklighet med enskilda visuella objekt och interaktivt ljud. AR-glasögonen som användaren bär är transparenta och erbjuder möjligheten att återskapa en realistisk skadesituation i varierande miljöer. Med hjälp av AR-tekniken appliceras 3D-skador, rekvisita och andningsfrekvenser på en övningsdocka eller människa i realtid. Tillsammans med puls erbjuds användare en pedagogisk simulering för att mängdträna triage-beslut d.v.s. skadeprioritering i multiskadade situationer.

HeroSight utvecklar mjukvaran som används tillsammans med hårdvara av Microsoft HoloLens.

Herosight

Att ligga i framkant är inte alltid det enklaste och arbete mot sjukvård är en tungrodd bransch med många statliga aktörer. Samtidigt står både prehospital och klinisk sjukvård inför stora utmaningar idag och än mer i framtiden.

– Med erfarenhet från journalistik är jag van att hitta och jaga människor inom statlig förvaltning så hoppet till entreprenör var inte så stort, säger Daniel Kindstrand.

Samtidigt nämner Daniel Kindstrand att den största utmaningen för HeroSight är statlig byråkrati och teknisk misstro men att det också finns många nyfikna människor som förstår värdet av ny teknik.

– Jag tror det är en kommunikationsfråga. Att få representanter för verksamheter att förstå var tekniken är idag och hur den kan lösa utmaningar i närtid.

Att skapa skadeplats som går att återanvända leder till stora ekonomiska fördelar och att samhällsresurser kan användas på ett mer effektivt sätt. Utan krav på skådespelare, skadesmink och stora övningsfält blir utbildningen mer tillgänglig och mängdträning möjligt för stora sällan-händelser som också är viktiga att öva.

– Övning ger färdighet, som vi alla vet. Och övar vi nära verkligheten så kan vi också prestera bättre i verkligheten. Samhället blir helt enkelt bättre rustat att rädda fler liv och förhindra kroniska skador.

HeroSight har idag pilotprojekt i rullning med olika blåljusverksamheter men söker fler samarbeten med prehospitala verksamheter som är nyfikna på AR-teknik och ser möjligheterna i automatiserad mängdträning.

Vi lär se mer om AR, HeroSight och deras framgångar. Håll ögonen öppna.

Facebook
Twitter
LinkedIn