Förbättrat utbyte mellan vård och patient stavas 1 och 0

Traditionellt har kontakten man har haft med vården i stort sett skett vid de förhållandevis korta klinik- eller sjukhusbesöken. Men när snart huvuddelen av våra vardagsbestyr sköts via internet är det inte svårt att tänka sig en framtid där din smartphone är ett helt nödvändigt verktyg för en god hälsa. Mats Olsson från Kairos Future spekulerar om smarta digitala lösningar i framtidens nätverkssjukvård och vad det kan innebära för samverkan mellan vårdpersonal och patienter. Här är ett sammandrag med våra reflektioner.

Traditionen bjuder att du går till doktorn, får ett utlåtande, utlåtandet antecknas i en journal som göms undan till nästa besök. Nu kan du som patient läsa din journal online, i vissa landsting. Ett litet tecken på vilka genomgripande förändringar som stundar i ett genomdigitaliserat samhälle.

Minst en fjärdedel av svenskarna har använt hälsorelaterade appar i sin mobiltelefon och en fjärdedel kan tänka sig att använda det. 15 % har använt sådana appar ibland. Detta öppnar upp för en enorm kunskapsdatabas om människors hälsa och vad man som privatperson eller patient efterfrågar av vården. Integritetsaspekten, då? Såklart är den jätteviktig och måste finnas med när e-hälsolösningar utformas. Men flera undersökningar visar samtidigt att man är beredd att förhandla bort en del av integriteten om man i sin tur får bättre tillgång till information och kunskap, inte minst inom hälsoområdet. Tänk allt det där du inte hann eller glömde berätta för din läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast, och vice versa. E-hälsolösningar kan komplettera denna konventionella kontakt med exempelvis appar som gör att du kan skapa en “levande journal”. Bättre, mer detaljerad, kunskap om din hälsa innebär bättre vård.

En äldre befolkning banar väg för uppfinningsrikedom
65-plusarna blir allt större till antalet samtidigt som tillgången på vård- och omsorgspersonal minskar. Ur detta växande behov av vård, som både är smidig och kostnadseffektiv, har en s.k. “silvermarknad” uppstått. Produkter och tjänster som riktar sig till äldre. Det kan handla om hemrobotar, virtuella coacher med sensorer som mäter aktivitet, blodtryck och vikt, sociala nätverk för patienter, kompressionsstrumpor med integrerad digital teknologi. Många äldre både kan och vill hänga med i den digitala revolutionen. Genom digitala lösningar blir vi medskapare till vår egen vård. Det sitter många pensionärer där ute med behov av hemtjänst. På vilket sätt kan t.ex. denna viktiga stödinsats förbättras om kontakten blir både tätare och mer informationsrik?

Förutsättningarna för nätverkssjukvård
I Sverige har vi kommit ganska långt inom digitaliseringen av hälsosektorn, även om vi numera är omsprungna av bl.a. Danmark. Fler landsting behöver bli mer på tårna, nätverkssjukvården måste hamna högre upp på rangordningen i utvecklingsarbetet och när vi sorterar bland framtidsvisionerna. Den medicintekniska industrin och läkemedelsindustrin kommer att behöva skapa nya affärsmodeller. Dessutom behövs en strategi för att skapa förtroende gott nog för att man som patient eller privatperson ska känna sig bekväm, delaktig och engagerad när man lämnar ifrån sig mer eller mindre privat hälsoinformation.

Källa:
http://www.pharma-industry.se/wp-content/uploads/2015/02/Digital.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn