Färska resultat från Läkarlänken

Läkarlänken

Läkarlänken är Relevans expertpanel med läkare från många olika specialiteter, som vi tillfrågar då och då. Nu har vi gjort en ny undersökning om läkarnas surf-, läs- och rekommendationsvanor.

Enligt de senaste resultaten brukar 69% av de tillfrågade läkarna råda sina patienter att besöka olika hemsidor för att få mer information. Jämfört med föregående års undersökning har denna siffra ökat med ungefär 4%. Dryga 54% av läkarna använder internet dagligen när de letar efter vårdrelaterad information. Vidare poängterar flertalet läkare att de inte rekommenderar patienter att googla rent generellt. Detta på grund av att det kan bli svårt för patienten att själv sålla bort irrelevant information. Trovärdigheten hos de olika källorna är avgörande.

Vill du ta del av fler intressanta resultat från Läkarlänken 2020? Kontakta Berth (berth@relevans.net) eller Sophia (sophia@relevans.net).

Facebook
Twitter
LinkedIn