Fadäser i flödet

Sociala medier

På varje framgångsrik kampanj i sociala medier går 15 misslyckanden. Det sammanfattar tre forskare från Kanada i en ny kvalitativ studie, som gjordes i samarbete med drygt 100 experter på sociala medier utspridda över hela världen. Huvudfrågan var ”vilka misstag orsakar att kampanjer går snett?” och topplistan publicerades i Social Marketing Quarterly. Här är de tre vanligaste misstagen som konstaterades.

  1. Dålig research
    I förarbetet har man inte förstått vad som motiverar målgruppen eller de strukturella orsaker som påverkar beteenden. Detta resulterar i att man gör fel från början. Researchen kan ha vilat på dåliga data eller felaktiga insikter och bestått av mer teori än fältarbete.
  2. Fel strategi
    För mycket krut läggs på kännedom istället för action. Kampanjens budskap kan också vara oklart, uppfattas onödigt negativt eller ha brist på kreativitet.
  3. Dålig hantering av externa aktörer
    Samarbetspartners förstår inte varandra och saknar en klar bild av uppdragsgivarens verksamhet och strategier.

Slutsatsen i studien betonade att arbetet med en kampanj i sociala medier ska inkludera ett grundligt förarbete och fokusera på att få människor att agera, inte bara på att bygga kännedom.

Facebook
Twitter
LinkedIn