En Googlesökning varje dag håller doktorn borta?

Under en föreläsning av PWC på Media Evolution City presenterades en rapport från USA där en av huvudteserna var: ”The new health economy is all about educating the consumer”. Detta backades upp med några intressanta siffror och konstateranden:

– Ca 85 % av vårdkostnaderna i dag kan kopplas till kroniska sjukdomar. Om inte dessa kostnader ska skena iväg måste fler patienter bli bra på att bedöma när och om det är läge att söka vård. Med andra ord, man behöver hjälpa folk att förstå att man kan göra mycket själv för att hantera och analysera sin sjukdom.

– Av de som intervjuats i rapporten säger sig 82 % vara positiva till att söka hjälp via vårdinformation på nätet, en information som de anser är tillförlitlig. Detta gäller alla från 18 år och uppåt, med vikande siffror först efter +75 år.

– 55 % (!) av de intervjuade (ålder 18–55) litar mer på hälsoinformation på nätet än på den de får av sin doktor.

I dag kan du mäta ditt blodtryck genom att sätta fingret på kameralinsen på din mobil. Samtidigt är febertermometern fortfarande det enda ”hemdiagnoshjälpmedlet” vården litar på. En större förståelse och tilltro till digitala lösningar och patientgenererad hälsoinformation kommer inte bara leda till friskare patienter, utan underlätta och avlasta vårdarbetet. Vi på Relevans vill såklart vara behjälpliga i denna förändring. 

Facebook
Twitter
LinkedIn