Det här blir läkemedelsföretagen fällda för just nu

Martin Strömberg

Det är viktigt att hålla koll på de beslut som kommer från läkemedelsbranschens egenåtgärdssystem, IGN och NBL, för att hänga med i alla förändringar, förtydliganden och tolkningar som gäller Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Här sammanfattar vår regelverksspecialist, Martin Strömberg, de senaste trenderna.

Nyligen, i fallen IGN 507 och IGN 510, har IGN värderat läkemedelsinformation där läkare gör uttalanden till förmån för specifika läkemedel. Enligt LER får hälso- och sjukvårdspersonal inte, på uppdrag av läkemedelsföretag, uttala sig som en garant för ett visst läkemedel eller rekommendera en viss behandling. Denna artikel reviderades och förtydligades för några år sedan och dessa fall är några av de första där den ändrade artikeln har prövats. Det ena fallet gällde en film, som distribuerats av företaget som äger läkemedlet på en hemsida riktad till hälso- och sjukvårdspersonal. I filmen gör läkaren tydliga uttalanden till förmån för substansen som ingår i företagets produkt. Även om läkaren, i de citat som återges i IGN-fallet, inte nämner produktnamn, utan bara substansnamn, fälldes företaget. De uttalanden som läkaren gjorde, kan ses som direkta och tydligt vinklade till förmån för företagets produkt. Det andra fallet gällde presentationsbilder om patienter som behandlats med ett visst namngivet läkemedel. Bilderna hade tagits fram, och patientfallen valts ut, av en extern föreläsare, och avsteget upptäcktes genom att presentationen skickades in till IGN som pliktexemplar av företaget. I sin sammanfattning skriver föreläsaren att produkten fungerar bra och att de har haft goda resultat vid behandling med den. Detta ansågs av IGN vara ett brott mot LER, även om det var en extern föreläsares presentationsbilder.

I övrigt har IGN under de senaste åren haft stort fokus på minimiinformationens läsbarhet i olika medier. Det har handlat om att den inte syns tillräckligt länge i filmer eller bannerreklam samt att textstorlek, kontrast eller upplösning varit för liten eller för dålig så att texten blir svår att läsa. Minimiinformation ska alltid vara lättläslig och i rörliga medier måste den vara i bild tillräckligt länge för att man ska kunna läsa hela texten på en visning, utan att behöva pausa.

Ett annat område där IGN/NBL gjort fällningar på senare tid, som också har bäring på minimiinformationen, är reklam där det finns bilder på kvinnor i fertil ålder, för produkter där behandling ska undvikas vid graviditet och amning. I sådana fall, menar IGN/NBL att en varning för användning vid graviditet och/eller amning behöver vara med i minimiinformationen. Detta har inte alltid varit fallet och flera företag har blivit fällda på grund av detta.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn