Den viktigaste uppfinningen sedan internet?

Blockchain

De flesta har hört talas om Bitcoin eller andra digitala valutor, men långt ifrån alla känner till det bakomliggande systemet – Blockchain. Det kan användas för att registrera och verifiera digitala händelser och på så vis garantera ägandet och äktheten av något digitalt. Blockchain (blockkedja) är en teknik som förutspås kunna förändra hur ekonomin, samhällssystemen och företagen fungerar. Många anser att det är den viktigaste uppfinningen sedan internet.

Förutom information kommer vi även att kunna byta värde på internet, och mellanhänder som banker och stater kommer inte att få samma centrala roll. Banköverföringar, hantering av medicinska journaler eller demokratiska val är andra användningsområden. Rent tekniskt är blockchain-tekniken en delad databas utspridd över hela världen. Den finns inte lagrad på en central plats utan på en stor mängd datorer men med exakt samma innehåll. En blockchain kan vara både privat och begränsad, eller publik och tillgänglig för alla.

När en transaktion är genomförd blir den grupperad i ett krypterat block tillsammans med andra transaktioner, därefter skickas informationen i blocket ut i hela nätverket. När den har blivit verifierat och tidsstämplat läggs den till i en kedja i kronologisk ordning. Varje block av transaktioner länkas till föregående block, vilket skapar en lång kedja som visar hela historiken av alla transaktioner som någonsin inträffat i blockkedjan. Alla i nätverket kan när som helst bevisa vem som äger vad, men innehållet är krypterat och endast synligt för de med rättigheter. Kedjan anses vara i stort sett omöjlig att hacka eftersom informationen skulle behöva ändras på miljontals datorer samtidigt.

Vad har då detta med marknadsföring att göra? Jo, det handlar framförallt om distribution, verifiering och uppföljning. När du vet att ditt budskap når rätt mottagare, och fler kan få insyn i flödet, så kan följande fördelar inhöstas:

  • Du vet att en fysisk person verkligen såg ditt budskap under en viss tid, på rätt plats.
  • Mottagaren kan få insyn i hur deras personliga profil har använts.
  • En fotograf vars bild har använts kan få betalt för antal visningar eftersom fotografen själv har insyn i flödet.
  • Förfalskade visningar och klick från robotar räknas bort från en banners visningsstatistik.
  • En mottagare kan få betalt direkt om denna på något sätt bidrar till produkten eller kampanjen.
  • Du kan verifiera att influencers verkligen är de som de påstår sig vara.
  • Du, annonsdistributören, annonsplattformen, fotografen och alla andra kan ha tillgång till samma statistik, och ingen kan manipulera siffrorna.
  • Ditt budskap kan inte manipuleras utan att alla inblandade godkänner det.
  • Omröstningar kan inte manipuleras, och deltagare kan belönas direkt.
Facebook
Twitter
LinkedIn