Den nya tidens internkommunikation

lägereld

Länge har internkommunikation setts som något som medarbetare per automatik tar del av. Under rådande pandemiomständigheter blir internkommunikation något som kan binda oss samman, något som kan kommunicera de mjuka värdena och öka personalens engagemang. Hela 90% av företagsledarna i studien ”Physiometrics Engagement Study 2015” såg en direkt koppling mellan de anställdas engagemang och företagets framgångar och lönsamhet. Om vi börjar se internkommunikationen mer som en lägereld vi kan samlas kring och prata om kan vi skapa just engagemang och stolthet. Och kanske kan vi till och med öka både lönsamhet och framgångar?

Så hur håller internkommunikationen på att förändras då? Det vi ser är att internkommunikationen generellt får ta större plats och att den numer kan te sig annorlunda än den gamla vanliga interntidningen. Ta bara exemplet när Petter Stordalen 2019 skickade ut personliga inbjudningar till årets personalkonferens där han tatuerade in varje persons namn på bröstet. 100 % turn up på den konferensen gissar vi på!

http://tv.kampanje.com/petter-stordalen-og-datteren-emilie

Det är svårt att konkurrera med Petters förmåga att entusiasmera, men med lite kreativt tänk så kan internkommunikationen bli en kanal att odla sammanhållning och engagemang i. Särskilt som vi vet att just stress, oro och ångest har ökat lavinartat sen pandemin och hemarbetet trädde in i våra liv.

Humor och personnära berättelser blir viktiga, här kan vi förankra företagets värden och bygga en kultur vi kan vara stolta över. Nya format, kanaler och plattformar skapar möjlighet för tvåvägskommunikation och helt plötsligt kan internkommunikationen ta plats i medarbetarnas medvetande. Kanske kan den till och med bli så bra så att den konkurrerar med senaste avsnittet på Netflix?

Så vad skulle du vilja se för internkommunikation från ditt företag? Vilka berättelser vill du höra, vilka framgångar vill du lyfta och hur vill du göra det? Är det en podd, en film eller en djuplodande artikelserie? Idag är möjligheterna oändliga och begränsningarna obefintliga.

Facebook
Twitter
LinkedIn