Chefers övertro på företagsvärderingarna

Chefers övertro på företagsvärderingarna

Värderingsgrunder och prioriteringar har förändrats på individnivå i större utsträckning än vad verksamhetschefer tror. Detta visar en undersökning av Performance Potential som publicerats i Potentialbarometern 2021.

Undersökningen bekräftar bland annat att hur vi prioriterar våra värderingar och vad vi tycker är viktigast just nu har ändrats kraftigt på individnivå. Det finns ett stort glapp mellan vad chefer anser och var organisationen faktiskt befinner sig. Detta innebär sannolikt att det blir svårare att få organisationer att samverka på samma sätt som innan pandemin, helt beroende av att nya kulturer och rättesnören utvecklats baserat på möjligheten att arbeta hemifrån.

Rekommendationen från undersökningen är att uppdatera eller till och med omstarta värderingsarbetet, för att tydliggöra och påminna alla om vad som gäller. Riskerna för att något ska gå fel kan också minimeras genom att som chef fördjupa sig i medarbetarnas utvecklade värderingar och ställa detta mot vad företaget vill stå för.

Facebook
Twitter
LinkedIn