Att ställa rätt diagnos är lite av ett detektivarbete

LAL-brist

Alexion forskar och utvecklar behandlingar till patienter med sällsynta, allvarliga och livshotande sjukdomar – LAL-brist är en av dem. En sjukdom med symtom som liknar symtomen hos flera andra ovanliga och allvarliga sjukdomar, vilket betyder att vägen till rätt diagnos kan vara lång. En fördel är att LAL-brist antingen kan fastställas eller uteslutas med ett vanligt blodprov. Vår strategi blev därför att prata uteslut, snarare än upptäck. För utesluter man LAL-brist tidigt så har man också en sjukdom mindre att tänka på under utredningen. Och ökas incitamentet till att göra fler tester, så ökar också chansen att LAL-brist till slut kan upptäckas hos fler patienter.

Detta budskap paketerades i konceptet ”Uteslut LAL-brist bland de vanliga misstänkta”, som bygger på insikten om att en läkares jobb påminner om det som en detektiv har, där uteslutningsmetoden tillämpas för att nå lösningen. Inspirerade av thrillerklassikern ”The Usual Suspects” får de andra tänkbara differentialdiagnoserna agera ”bovar” i utredningen.

Facebook
Twitter
LinkedIn