10 tips för att använda ChatGPT och liknande AI-tjänster bättre

ChatGPT

Tycker du att det är svårt att inleda en konversation med en AI-tjänst? I den här artikeln har vi samlat 10 kreativa utmaningar, eller promptar, för att hjälpa dig att utforska och utmana ChatGPT:s förmåga att generera text. Du kommer att bli förvånad över de originella och fantasifulla svar som AI-modellen kan generera. Om du inte redan testat tjänsten är det bara att gå till https://chat.openai.com och skapa ett eget konto där.

Vad är en prompt?

En prompt kan beskrivas som den inledande texten eller frågan som du skickar till modellen (i det här fallet ChatGPT) för att initiera en konversation eller be om specifik information eller hjälp. Prompten kan följas upp med fler frågor för att specificera svaret eller göra det mer utförligt.

  1. Kontext och bakgrundsinformation: För att hjälpa ChatGPT att förstå sammanhanget och ge mer djupgående svar kan du inkludera relevant bakgrundsinformation i prompten. Istället för att bara skriva “Berätta om Albert Einstein”, kan en mer effektiv prompt vara “Jag är intresserad av att lära mig mer om Albert Einsteins bidrag till fysiken och relativitetsteorin. Kan du ge mig en sammanfattning?”.
  2. Anpassa nivån: ChatGPT kan anpassa svaret utifrån din kunskapsnivå. Promptem ”Förklara ämnet sökordsoptimering kortfattat för mig. Skriv svaret som om jag är en nybörjare.” ger ett helt annat svar än promptem ”Skriv en artikel om long-tail sökord och semantisk sökning. Skriv svaret för avancerade användare.”
  3. Lär dig mer med 80/20-principen: ”Jag vill lära mig mer om [ditt ämne]. Identifiera och dela de viktigaste 20 % av lärdomarna från detta ämne som kommer att hjälpa mig att förstå 80 % av det.”
  4. Gör systematiska steg för att lösa ett problem: ”Dela med dig av en systematisk metod för att steg för steg [din uppgift].”
  5. Kom på nya idéer: ”Ämne: [ditt ämne]. Kom med unika och innovativa innehållsidéer som är okonventionella för ämnet ovan.”
  6. Ge ChatGPT en roll och be den granska din text: ”Jag kommer att ge dig ett prov på mitt skrivande. Jag vill att du kritiserar det som om du vore en [yrkesroll]: [din text]”
  7. Låt ChatGPT bli din lärare: ”Du lär ut en kort lektion och ger mig sedan en fråga. Om jag svarar rätt fortsätter du till nästa fråga. Annars säger du – fel svar, tills jag ger rätt svar. Sedan fortsätter du att undervisa. Ämnet är [ditt ämne].”
  8. Ton och stil: ”Ge mig en poetisk beskrivning av en soluppgång över Stockholm.”
  9. Ge ChatGPT en knasig roll och berättarform: ”Skriv en dikt om hur man handlar mjölk. Du som berättare är en pizza.”
  10. Skriv om texten: ”Skriv om texten [din text], behåll tonalitet men gör den kortare.”
Facebook
Twitter
LinkedIn