En kvarleva från nordvästskånsk hantverks- och industriepok naturskönt inbäddad i Rååns dalgång. Här tillverkas fortfarande stenkärl, brunglänsande krukor och krus från traktens lera. Allt drejas för hand och bränns sedan i den stora koleldade rundugnen. Alldeles intill ligger krogen, belägen i ett magasinhus från förra sekelskiftet med en porlande bäck rakt under. Till Wallåkra Stenkärlsfabrik beger sig människor för att såväl lära sig att dreja, äta god mat i kulturhistorisk miljö och uppleva naturen.

Drejarestigen, Vallåkra, 042-99031
https://wallakra.com