Varför är de utmanande varumärkena oftast mer kommersiellt framgångsrika än de mer traditionella?

Att Londontaxi, de klassiska black cabs, strejkar på grund av konkurrensen från Uber är ett tydligt tecken, ett sundhetstecken, på att innovationen accelererar.
Det som är nytt är näst intill alltid ett hot mot det gamla – smartare, billigare, mer kostnadseffektivt. Men oavsett om du tillskriver dig den darwinistiska eller marxistiska innovationsideologin – evolution kontra revolution – så är alla innovationer ett potentiellt hot och utmaning till de existerande varumärkena och innovationer.

4 orsaker till förändringen

1. De berättar oftast en sanning om kategorin. Apple sade att ”This will change everything” när de lanserade sin smartphone. Och det gjorde den också. ”Wow no cow” mässade Oatly och utmanade därmed mejeriindustrin på ett sällan skådat slag. Oatly appellerade effektivt till vårt miljö- och hälsosamvete.

2. Deras arbete präglas många gånger av en öppenhet, nästan som en demokratiseringsprocess. En utmanare bjuder inte sällan in sina presumtiva kunder till att vara delaktiga i processen, t.ex. vad gäller design och innehåll. Detta väcker sympati och på så vis byggs en allians med oss som är framtida kunder.

3. De har många gånger ett tydligt mål och är inte blyga för att berätta det. Att utmana är kärnan i alla varumärken och vi är många som attraheras av att hänga på en utmanare, en underdog. Det är såklart viktigt att detta är en pågående och genomgripande process, ända ifrån styrelserummet ut till hela organisationen.

4. Utmanaren vinner oftast de emotionella argumenten i varumärkesbyggandet på ett tidigt stadium. Vilka känslomässiga knappar som ska tryckas på brukar vara klart från början. Det har föregåtts av en tydlig avgränsning och positionering gentemot konkurrenternas misslyckanden med att just väcka känslor.

Facebook
Twitter
LinkedIn