Vad säger VD:n för Sveriges största forskningsby?

Mats Leifland

Vi är på plats i byn för ett samtal med VD:n Mats Leifland. För 8 år sedan meddelade Astra Zeneca att de skulle tacka för sig och flytta till Mölndal. Den 80 000 kvadratmeter stora lokalen skulle snart stå tom. Men det tomma arket skulle snart fyllas med idéer igen, Medicon Village skapades och idag finns här ett myllrande liv av forskare, innovatörer och entreprenörer. Mats Leifland berättar mer om födelsen.

– Jag är revisor i botten. Genom en händelse så hamnade jag uppe på Peab i Förslöv eftersom de behövde hjälp med ekonomifrågor. Där blev jag kvar i ungefär 15 år. 2011 kom Mats Paulsson vid ett tillfälle och sa ”Vi ska köpa en fastighet i Lund” ”Ja, vad är det för en då?” ”Astra Zeneca.” Förhandlingen tog tid. Men i januari 2011 kunde vi berätta att Mats Paulsson bildar en ny stiftelse och går in med 100 miljoner av privata pengar för att kunna köpa anläggningen. Peab har alltid haft en empati för de sjuka, de som behöver hjälp. 2012 tog vi över lokalerna. Jag hade funderat på vad jag ville göra härnäst. Mats hade ett förslag, han sade ”Du, du kan väl ta hand om det där?” Och så blev det. Jag gillar hela det här upplägget kring att bilda en stiftelse, att skapa de bästa förutsättningar för forskning och innovationer. I stiftelsen går allt överskott tillbaka till forskningen. Vi är idag kanske över 1800 personer som jobbar på anläggningen. Alla ska känna sig delaktiga, och säkra. Det är det som är utmaningen.

Många företag har sått sina första frön på Medicon Village, för att sedan växa sig ut ur huset. Men många tillkommer och många stannar kvar.

– Många av företagen fanns innan vi tillträdde här 2012, så en hel del var i inkubatormiljön när de flyttade in.

Kompetensen finns i huset, och den vill man gärna dra nytta av. ”Ju fler koppar kaffe desto bättre”, är en devis som Medicon Village lever efter. Och kanske finns lösningen på ditt nuvarande problem eller nya samarbetspartner några kaffekoppar bort.

”Många forskare har ingen aning om hur man driver ett bolag och utformar affärsmodeller.”

Kan du förklara inkubatorprogrammet?
– En inkubator är egentligen ett eget företag, som har en extern finansiering på 8 miljoner i basfinansiering där 2 miljoner kommer från universitetet, regionen, kommunen och från Medicon Village. Med pengarna bygger du upp en verksamhet där du har en affärsutvecklingsdel som jobbar mot företagen. De företag som flyttar in betalar en hyra till oss, men de ingår också i inkubatorprogrammet. De får coachning och inkubatorn får pengarna och använder dem för att hjälpa företagen.

Ungefär 6–10 företag ansluter varje år. Hur länge du stannar kvar beror till stor del på företagens inriktning. Life science-företag tenderar att stanna mycket längre än t.ex. teknologiinriktade företag, som har en mycket kortare utvecklingstid för sina produkter.

Från bukspottkörtelcancer till vägglusbekämpning
– Många av företagen sitter mellan 3 och 5 år i inkubatorn. Och det är det som är meningen också. Flera jättespännande företag håller på att utvecklas just nu. CLS till exempel, vars behandling innebär att man värmer små cancersvulster upp till 46 grader i 3 minuter och 28 sekunder. Vi har Immunovia, som i princip startat här. De jobbar med diagnostik av bukspottkörtelcancer. De utsågs till det bästa biotech-bolaget i Europa under 2016 och fick en utmärkelse utav EU. Senzagen, det mest innovativa bolaget enligt Dagens Industri i Sverige 2016. Det var några, men så har vi då Alligator som slutit det största biotech-avtalet någonsin i Sverige. Men vi har också småbolag som är jättespännande. Nattaro, som utvecklat en produkt mot vägglöss. De har hållit på under ett par år och kämpat men börjar nu produktlansera. De sitter i samma inkubator och får hjälp av dem som har kommit mycket längre. Många forskare har ingen aning om hur man driver ett bolag och utformar affärsmodeller. De kan säga ”Vi har en fantastisk innovation!” varpå vi svarar ”Men var är alla som vill köpa den?”.

Vad driver dig?
– Hjärtat, var du har hjärtat. Känslan av att vara med och skapa de här förutsättningarna för att göra livet bättre för människor. Att vara med och underlätta för bättre diagnostik av bukspottkörtelcancer är ett av många goda exempel.

”Den största glädjen vi kan få är när företagen hos oss lyckas. Just nu finns här 120–150 företag och cirka 300 forskare.”

Om 10 år, vad kommer Medicon Village att vara då?
– Vi hoppas att vi har utvecklat konceptet. Vi är inne på Medicon Village 2.0 nu, så det blir kanske 3.0 så småningom. Vi står redo, vi har fantastiska möjligheter att bygga ut och vi gör det utifrån att det finns ett behov. Och här kommer byrådet in i bilden.
Det består av 30–40 personer, det kommer kanske i snitt 15 personer på mötena. De är representanter för de olika företagen eller forskarna. Diskussioner förs om vad vi behöver för att utveckla den här anläggningen. Vi drivs utav att våra medlemmar ska ha de bästa förutsättningarna för att kunna expandera.

I skrivande stund håller Medicon Village på att bygga ett nytt kontorshus för att ge plats åt ännu fler innovationer och givande samarbeten. Inflyttning är planerad till 2018 eller 2019.

Namn: Mats Leifland
Ålder: 60
Titel: VD på Medicon Village
Bor: Lund
Familj: Fru och 3 barn

Facebook
Twitter
LinkedIn