Svenskarna och sociala medier 2023

Sociala medier

Färska siffror från Svenskarna och internet visar hur vi i Sverige navigerar på sociala medier. TikTok ökar mest jämfört med i fjol, medan Facebook tappar mark. Yngre generationer har börjat omfamna plattformar som Roblox och Snapchat, medan äldre håller fast vid Facebook och Instagram.

TikTok har noterat den största ökningen, från 20 % användare 2022 till 24 % i år. Andra plattformar som visar tillväxt inkluderar X (tidigare Twitter), Roblox, Reddit och Flashback. Även om många plattformar växer, har Facebook sett en minskning, särskilt bland 60- och 80-talister.

De tre största plattformarna bland svenskarna generellt är YouTube, Facebook och Instagram. Men när vi bryter ner det baserat på födelseår ser vi distinkta preferenser. Till exempel har de födda på 00-talet bytt ut Facebook och Instagram till förmån för Snapchat, TikTok och Roblox. Dessutom uppmärksammas BeReal, som används av 6 % av befolkningen.

Män verkar föredra YouTube över allt annat, medan kvinnor lutar mer mot Instagram. När det kommer till den äldre generationen är Facebook fortfarande favoriten, särskilt bland pensionärer.

De primära skälen att använda sociala medier bland svenskarna är underhållning, kontakt med vänner och uppdateringar från bekanta. Pensionärer värderar särskilt att ta del av samhällsinformation och skicka födelsedagshälsningar.

Ungdomarna, speciellt de födda på 2000-talet, använder plattformar som Snapchat och Roblox för att interagera med sina vänner. På det stora hela är Snapchat den plattform där de flesta svenskar umgås.

För skolbarn varierar valen av plattform baserat på skolnivå. YouTube toppar listan över alla åldersgrupper. Elever i lågstadiet är särskilt fästa vid Roblox, medan 81 % av alla gymnasieelever använder TikTok. Intressant nog har användningen av Facebook och Instagram minskat bland gymnasieungdomar jämfört med föregående år.

Trots den dominerande närvaron av sociala medier i dagens samhälle uppger 6 % av alla som använder internet att de har valt bort sociala medier helt och hållet. Oftast handlar det om pensionärer som anser att plattformarna är ointressanta, tidskrävande eller för komplicerade.

Källa: https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2023/10/internetstiftelsen-svenskarna-och-internet-2023.pdf

Facebook
Twitter
LinkedIn