Sanning och myt om hjärnan – del 4

Hjärna

En fysiskt aktiv person är mer hjärnaktiv än en stillasittande och t.o.m. yngre person, sanning eller myt? SANNING!

I en undersökning lottades ett stort antal 60-åringar in i två grupper. En grupp fick ta dagliga promenader medan den andra gruppen träffades och fikade eller gjorde andra icke pulshöjande aktiviteter. Hjärnan undersöktes med magnetkamera såväl innan som under och efter aktiviteterna, dessutom kompletterades röntgen med psykologiska tester.

Resultatet? Deltagarna som promenerade fick inte enbart bättre kondition än den andra gruppen, utan hade också en effektivare hjärna där magnetkameran avslöjade hur olika kopplingar mellan hjärnans olika lober hade stärkts. Hjärnans olika delar var helt enkelt bättre integrerade i varandra, där den enda förklaringen och gemensamma nämnaren till resultatet var – promenader. Faktum är att den ”promenerande” äldre hjärnan såg ut att vara mer välfungerande än hos yngre, mer inaktiva personer.

Gällande de psykologiska testerna så visade dessa på att de exekutiva funktionerna, d.v.s. förmågan att ta initiativ, planera och bibehålla koncentrationen, var klart mycket bättre hos de fysiskt aktiva 60-åringrna än hos den kaffesörplande kontrollgruppen.

Slutsats: vår hjärna arbetar effektivare när vi är fysiskt aktiva på olika nivåer och bromsar de processer som kommer med åldrandet.

Styrketräning motverkar stress, sant eller falskt? SANT!
I våra muskler sitter ett svåruttalbart ämne som kallas för kynurenin som neutraliserar ämnen som bildas vid stress.

Källa: Hjärnstark av Anders Hansen

Facebook
Twitter
LinkedIn