Post-COVID: 8 teknologitrender som förväntas accelerera

I Forbes hittar vi en analys om teknologitrender och huruvida de har stannat eller rent av ökat under pandemin. Frågan är: vilka trender är här för att stanna och vilka kommer bli mer integrerade i vår vardag? Här kommer en liten genomgång.

1. Samarbetsverktyg införlivas i arbetsapplikationer
I framtiden tros kommunikationen mellan olika team ske genom ett enda system, i stället för flera olika brevlådor och verktyg. Appar för planering och hanteringar av kunder kommer att utrustas med meddelandefunktioner och kalender för att förbättra interaktionen. Ett exempel på detta är Microsoft:s integrering av Teams i företagsappar.

2. E-handeln kommer att bli än mer uppslukande
Föga förvånande så exploderade antalet besökare på e-handelswebbplatser under 2020. Allt fler har e-handelsvanan inne och tycker det är både effektivare och bekvämare än traditionell shopping. En trend i denna är att allt fler kunder vill prova varorna eller tjänsterna innan de köper. Det gäller alltifrån skor till bilar. Därför utvecklas fler och fler tjänster med virtuell verklighet där hugade spekulanter kan testa varan eller tjänsten via sin dator eller kanske VR-glasögon.

3. AI kommer stötta snarare än att ersätta anställda
AI är för många lika med skräckblandad förtjusning. Fantastiska möjligheter men också ett hot mot många traditionella yrkesroller. Men AI, teknologiskt sett, har kommit att utvecklas även i en annan riktning: skapandet av ”augmented human beings” på arbetsplatsen snarare än att ersätta personer. Genom AI-teknik kan de anställda exempelvis få hjälp med repetitiva uppgifter och få värdefulla insikter, utan att för den sakens skull minska den mänskliga rollen i beslutsprocessen.

4. Olika enheters anslutningsbarhet fortsätter öka
Tack vare ett sjunkande pris på IoT-sensorer (IoT = Internet of Things), utveckling av så kallad edge computing samt utbyggnaden av 5G, så har sensorer tillgängliggjorts för en mängd olika branscher och industrier. Övervakning på distans är ett exempel på detta. En byggarbetsplats kan övervakas utan att behöva vara nära den, allt som krävs för korrekt information är en fjärrkontroll.

5. Molntjänster har en fortsatt dominant ställning
IT-utvecklingens höga ställning har molnet att tacka. Molntjänster har gett flexibilitet och skalbarhet på ett helt annat sätt än vad som var möjligt tidigare. Mycket pengar kan sparas genom att lagra data i molnet snarare än lokalt.

6. Analys med video kommer att bli en del av RPA
RPA står för Robotic Process Automation. Genom datorseende och maskininlärning kan man automatisera ineffektiva och repetitiva processor med hjälp av data från kameror. En videoanalys kan exempelvis användas för att hitta något i en produktkatalog med potentiellt miljoner liknande objekt. Helt enkelt, uppgifter som kräver övermänsklig koncentration, erfarenhet och uppmärksamhet kan nu genomföras med hjälp av videoanalys.

7. Datasäkerhet kommer att få högsta prioritet
Mängden data som samlas in ökar exponentiellt, däribland personuppgifter. Vikten av att skydda dessa kommer bli allt viktigare, inte minst med tanke på att personuppgifter allt oftare även inbegriper uppgifter om vår hälsa. Det ökande hemmajobbandet ställer också krav på ökad säkerhet i de anställdas hemmakontor.

8. Detaljhandeln står inför stora förändringar
Tack vare Internet of Behaviours kommer företag med e-handel kunna få maximal information om sina kunder. Datorseende kommer även att möjliggöra för fler personliga tjänster.

Fysiska butiker med biträden och kassapersonal kan helt ersättas av ett kontaktlöst försäljningssätt, och dessutom kommer tillverkarna att kunna göra sig av med mellanhänder som butiker, genom att införa en direct-to-consumer-modell. Genom molntjänster kommer prenumerationer på vissa varor att bli lika vanliga som prenumerationer på videostreamingtjänster.

Facebook
Twitter
LinkedIn