Nya resultat från Läkarlänken – vad gäller i rådande tider?

Läkarlänken
I vår senaste Läkarlänksundersökning frågade vi om läkarnas synpunkter och önskemål gällande kontakt med läkemedelsindustrin i dagsläget. Den viktigaste insikten vi tar med oss är att behovet av utbildning och uppdateringar inte försvinner, trots dagens begränsningar.

Undersökningen visar föga förvånande att majoriteten av de tillfrågade läkarna inte vill bli kontaktade via telefonsamtal just nu. Däremot ställer sig 27 % positiva eller mycket positiva till digitala möten. Här påpekar flera att digitala möten sparar tid och fungerar väl. Även 30 % är positivt inställda till att kontaktas via mail och att ta emot information via hemsidor med samlad information från läkemedelsföretag.

Fysiska postutskick är mest uppskattat – före och under covid-19. Trots de uppiggande resultaten kring digital kommunikation får fysiska DR högst siffror. 43 % föredrar fortfarande kommunikation via brevlådan, vilket överensstämmer med resultaten från våra tidigare undersökningar.

Förutom att fråga om kommunikationsvägar valde vi att ta pulsen på behovet av utbildning och information i dagsläget. Här noterar vi en tydligt förbättrad inställning till digitala föreläsningar. 60 % har deltagit i ett eller flera webinar och majoriteten ställer sig positivt inställda till föreläsningsformen. Av de tillfrågade som inte medverkat i ett webinar ännu uppgavs anledningar som brist på tid eller intresse för ämnet för uteblivet deltagande.

Vill du ta del av hela undersökningen? Kontakta Berth eller Sophia.

Facebook
Twitter
LinkedIn