Nya resultat från Läkarlänken 2019

Läkarlänken

På Relevans har vi en länk där vi samlar verksamma läkare i den svenska sjukvården. Passande nog heter den just Läkarlänken. I samband med vår årliga trendspaning skickar vi ut ett frågeformulär där vår primära målgrupp får tycka till om kommunikation med fokus på läkemedel och hälsa. Undersökningen bygger på såväl åsikter som beteenden och redogör bl.a. för hur man vill ta emot budskap, var man söker information och vad som fattas i dagsläget.

I årets undersökning uppgav 90 % av de tillfrågade läkarna att de söker vårdrelaterad information på internet, faktiskt före både medicinska tidskrifter och litteratur. Samtidigt redogjorde undersökningen att 45 % alltid öppnar jobbrelaterad post och att majoriteten öppnar alla jobbrelaterade mail.

Vi fick också bekräftat att posthögen består av färre brev än tidigare. Det betyder att det är enkelt att sticka ut i brevlådan idag – här är intresset högt och konkurrensen lägre. Samtidigt är det en myt att läkare inte skulle använda internet i sin yrkesroll. Att kombinera sina budskap med fysiska utskick och digitala uppföljningar är därför att föredra.

Vill du ta del av hela vår läkarlänksundersökning? Samtliga frågor och svar finns med i årets trendpresentation – kontakta berth@relevans.net eller sophia@relevans.net för att boka ett möte!

Facebook
Twitter
LinkedIn