Några nedslag i ”Svenskarna och internet 2020”

Svenskarna och internet 2020

Självklart har pandemin på många sätt påverkat våra digitala vanor under 2020. Ta del av några intressanta observationer som rör alltifrån digitala vårdtjänster till undervisning på distans.

  • De äldre har verkligen tagit internet till sitt hjärta, en trend som började för många år sedan. Dessa internetkunskaper har kommit väl till pass under pandemin, fler äldre har kunnat använda e-vårdtjänster. Nästan 7 av 10 internetanvändare i åldersgruppen 76+ har nyttjat digitala vårdtjänster under pandemin.
  • Kvinnor har i högre grad än männen använt vårdens e-tjänster under 2020, både vad gäller Q1 och Q3. Under pandemin skedde en minskning av användandet, där kvinnorna stod för den största minskningen, minus 6%, männen minskade sin användning med 2%.
  • Flest nya e-shoppare av läkemedel finns bland de äldre (76+) samt hos personer födda utanför Norden.
  • Kanske kan ordet ”insta-pensionär” kvala in i nyordslistan så småningom. Det är nämligen i denna åldersgrupp som man ser det största tillflödet av nya Instagram-användare. Kanske är det inte så konstigt. När det inte går att träffa barnbarnen ”på riktigt” så kan Instagram tjäna som ett alternativ för att följa barnens liv. Andelen nya pensionärer på Instagram ökade från 35% Q1 2020 till 44% Q3 2020.
  • LinkedIn – ett tjänstemannamecka. 2 av 3 användare på LinkedIn är tjänstemän, 65% uppger att de använder LinkedIn minst någon gång under mätperioden. Hos arbetare är motsvarande siffra 22%. Båda gruppernas användande har ökat under pandemin, men ökningen är större hos tjänstemännen.
  • Många klassrum har flyttat ut på nätet det senaste året. Även om de flesta har den utrustning som krävs för att delta i undervisning på distans, så är en majoritet negativt inställd till den. Bara 24% föredrar undervisning på distans framför den som bedrivs i fysiska klassrum. Lärarna får dock högt betyg för sin förmåga att bedriva undervisning via nätet, 66% instämmer helt i påståendet: ”Mina lärare har förmåga att hålla lektioner på distans”.

svenskarnaochinternet.se

Facebook
Twitter
LinkedIn