Inled hösten med effektiva möten

Inled hösten med effektiva möten

I post-semestertider kan det vara värt att påminna om hur vi får till effektiva möten. Tipsen nedan är från VD-tidningen och boken Mötesräddaren av Fredrik Bauer och kan kommas ihåg genom att tänka SURFA:

STRUKTUREN – Varför ska vi ses? Vad ska vi uppnå? Vad ska vi prata om?

UNDERLAG – Skicka ut besluts- och/eller inläsningsmaterial i förväg och hjälp deltagarna att komma förberedda.

RÄTT PERSONER – Bjud enbart in de personer som berörs av frågorna/agendan. Andra kollegor kan ju få annat gjort istället.

FOKUS – Se till att alla är involverade, får säga sitt och kom ihåg att lägga undan mobilerna.

AVSLUT – Sammanfatta mötet. Vad är slutsatserna? Vem ska göra vad och till när? Nästa möte? Utse någon som ansvarar för att skicka ut sammanfattningen i ett kort mejl efteråt.

Facebook
Twitter
LinkedIn