Hälsoapparna är här för att stanna

Hälsoappar

För många har appar blivit oumbärliga verktyg vad gäller tidsplanering och ekonomi. Det är redan svårt att föreställa sig hur det var innan vi hade Swish. Men inte bara det, olika former av hälsoappar har gjort ett strålande intåg i vår smartphone-baserade vardag.

Det finns över 300 000 hälsoappar. Cirka två tredjedelar av dem fokuserar på allmänt välbefinnande som träning, livsstil, stress och kosthållning. Bland de övriga finns många appar som är utvecklade för att kunna förutse och hjälpa dig att förhindra mer akuta risker relaterade till din hälsa. Med Apples egen hälsoapp Hälsa kan du lagra information som blodtyp och allergier – information som kan vara livsviktig vid nödsituationer. Det finns appar som med hjälp av portabla sensorer i armband kan mäta fysisk förmåga, stressnivåer eller spåra och analysera avvikande mönster. Som diabetespatient kan du t.ex. få reda på när du kan förvänta dig en stegring eller sänkning av blodsockernivån och på så vis hjälpa till att förhindra ketoacidos eller hypoglykemi.

Appar som förbättrar följsamheten blir också allt fler. De hjälper till med medicinering, t.ex. att påminna om p-piller. Men påminnelsefunktionen kan även användas till att få dig att avsätta en halvtimme om dagen för meditation. På tal om stress och psykisk ohälsa: det finns flera appar som hjälper till med att hitta ett inre lugn och fokus. Malmöbyrån UsTwo har utvecklat några, bl.a. meditationsappen Sway men också Moodnotes, som lyssnar till hur du mår och hjälper dig att tänka mer positivt och stärkande.

Så vad är framtiden? Förmodligen kommer hälsoapparna att korsbefruktas med annan ny teknik. Kommer vi genom våra mobiler kunna eftersända en flygande defibrillator när vi misstänker en hjärtattack? Kommer våra vitala värden kunna bli delbara till ambulanspersonal redan innan de är på plats för att underlätta behandlingen? Appsolut skulle nog många svara.

Facebook
Twitter
LinkedIn