Förra året hände något; alla började prata om content marketing (innehållsmarknadsföring) och det förträffliga med densamma. Men idén att en kommersiell avsändare också kan skapa ett intressant innehåll är knappast ny, redan de gamla grekerna hade ju kundtidningar. Typ.

Vi på Relevans sysslar med content marketing så gott som varje dag. Vi fyller hemsidor med matnyttig information, vi intervjuar läkare och patienter, vi gör appar som oftast inte innehåller ett endaste ord om den produkt appen är knuten till men som är värdefull för patienten. Kortfattat kan man alltså säga att content marketing handlar om att vara bjussig, att skapa ett innehåll som betyder något för kunden. Rätt skött spiller detta över på dig och ditt varumärke. Du blir attraktiv och kommer att uppfattas som experten på just ditt område.

Vad är innehållsmarknadsföring?
– Marknadsföring med hjälp av värdefull, engagerande och relevant innehåll.
– Kanaloberoende, men klart lämpligt för digitala medier.
– Målet är att uppmuntra till köpbeslut samt att också påverka målgruppens beteende.
– Helt transparent och ärlig med avsändare och kommersiellt syfte.

Hur skapar man rätt innehåll?
I korthet handlar det om 5 frågeställningar, nämligen:
– Vem är målgruppen?
– Vad vill din målgrupp veta?
– Vad har du att erbjuda?
– När och var pratar du om din produkt?
– Vilken kanal passar bäst?

Sammanfattningsvis är det viktigaste att skapa ett intressant och relevant innehåll för dina mottagare, inte att lägga merparten av tiden på att diskutera kanaler. Är vi tillräckligt intressanta för våra målgrupper så blir vi också hittade.