70 är det nya 50

Samtidigt som vi lever allt längre är dagens seniorer friskare än någonsin. Dessutom känner de sig yngre, i många fall betydligt yngre, än sin kronologiska ålder. En större äldre befolkning som blir allt piggare och kryare ställer nya krav på anpassning av produkter och tjänster. Men hur ser en målgruppsanalys av en tvåhundraåring ut?

Tack vare utvecklingen inom medicin- och vårdvetenskapen lever vi allt längre. Det är faktiskt så att av alla personer som någonsin blivit mer än 65 år lever hälften idag. Befolkningsforskarna hos FN räknar även med att antalet personer över 65 år kommer fördubblas över de närmaste 20 åren. Redan nu ser vi tecken på att synen på ens eget åldrande av olika anledningar håller på att förändras. Den ungdomskult som råder i västvärlden ser ut att hålla i sig, och den kommer att följa befolkningen även högre upp i åldern – även om det värsta skönhets- och ungdomsvurmet slipas av med stigande ålder. Vi ser att man i många länder i västvärlden jobbar betydligt längre upp i åldern. Till exempel jobbar hälften av alla tyska 60-åringar idag; en fördubbling jämfört med för tio år sedan. Anledningarna till det är flera, men oavsett varför man väljer att stanna kvar i arbetslivet är fler seniorer idag uppenbarligen både i livet och friska nog att fortsätta jobba.

Omfördelningen i demografin ställer nya krav på både samhället och inte minst näringslivet. Många äldre upplever att de är en målgrupp för en ny sorts varor och tjänster, men att de varor och tjänster som inte är specifikt riktade till seniorer inte riktigt lever upp till deras krav på tillgänglighet. Att åka på bussresor till Lübeck eller äta buffé på en blåsig spansk ö passar inte alltid den aktiva senioren. Nej, många vill hellre gå Inkaleden, åka på safari eller lära sig vindsurfa. Produkter och tjänster behöver anpassas så att de även passar en åldrande men fortsatt aktiv målgrupp.

Fler och friskare
Ökningen av seniorer kommer hålla i sig. Flera forskare menar att den första tvåhundraåringen redan är född och att vissa 90-talister kommer kunna fira sin 120-årsdag – och själva kunna blåsa ut alla ljusen i tårtan. En bättre sjukvård med till exempel biologiska reservdelar leder tillsammans med en sundare livsstil med rökstopp, träning och överlagd kosthållning inte bara till fler år utan också fler friska år. Dessutom innebär de friska åren inte bara frånvaro av sjukdom utan också närvaro av livskvalitet.

En frisk äldre befolkning känner sig också yngre än sin kronologiska ålder. Undersökningsföretaget Nielsen kan redan nu visa att fler än en tredjedel av 65–74-åringar, i fler än 60 länder, känner sig hela 10–19 år yngre än vad de är. Tänk vad en 74-åring som känner sig som 55 kan ta sig för. Cirkeln sluts med en studie från University College London som visar att när den upplevda åldern är minst 3 år lägre än den kronologiska åldern lever man längre, med bland annat en minskning i incidensen av hjärt-kärlsjukdomar.

Hur är ditt varumärke och produkt/tjänst rustat för att möta en frisk pigg senior som inte alls vill kännas vid sin ålder?

Facebook
Twitter
LinkedIn