En sida för alla som drabbas av PAH

PAH-forum är en sida som är helt dedikerad åt PAH: hur sjukdomen upptäcks, upplevs och behandlas. Sidan har fått en ny skrud, är fylld med berättelser från patienter, filmer och allt som är värt att veta om PAH.

PAH står för pulmonell arteriell hypertension. Behövde du ta ett andetag? Då är du nära svaret på vad sjukdomen är. PAH gör att blodtrycket i lungans blodkärl blir onormalt högt eftersom kärlen har blivit trånga. Det leder till symtom som trötthet, yrsel, bröstsmärtor och framför allt andfåddhet. Sjukdomen syns inte på utsidan men kan göra att minsta trappsteg eller backe kan kännas som sista etappen på fjällvandringen.

PAH-forum riktar sig till dem som drabbats av PAH, deras anhöriga och till dem som ännu inte fått sin diagnos. Målet är att fler ska få sin diagnos tidigare. Lyssna på berättelser från patienter, få svar på vanliga frågor om PAH och ta del av råd och stöd till dem som lever livet med sjukdomen.

www.pah-forum.se

PAH-forum
Följ oss Relevans på twitter Relevans på Facebook
Ny kund?
Sophia André Klingspor
+46 (0)734 32 08 03
sophia@relevans.net

Berth Lindén
+46 (0)734 32 08 01
berth@relevans.net
Kontakt
info@relevans.net
+46 (0)42 400 48 80
Järnvägsgatan 11
Helsingborg
Nyhetsbrev
Användarvillkor >>