Låt er inspireras i hängmattan med Vårdmaktpodden

Vårdmaktpodden

Många av oss går snart på sommarledighet, tid för både bokläsning och poddlyssning. Därför vill vi tipsa om vår absoluta favoritpodcast ”Vårdmaktpodden” och fem kloka, personliga och tankeväckande samtal. Så låt er inspireras i hängmattan, vi håller tummarna för en fortsatt klarblå sommarhimmel.


Avsnitt 31. Johan Eriksson - "Head of Specialists på Google, entreprenör, författare och flitigt engagerad föreläsare om ledarskap och innovation i och utanför sjukvården."

Avsnitt 26. Christian Unge - "Disputerad överläkare i internmedicin. Informell ledare, #metoo & akutsjukvården."

Avsnitt 24. Anders Lönnberg - "Ordförande för regeringens Life Science råd om huruvida kunskapsmonopolet tappar mark i sjukvården och om det finns 21 olika biologiska sanningar givet 21 kloka listor."

Avsnitt 19. Madeleine Liljegern - "Nya generationen AT-läkares perspektiv primum. Nyligen legitimerad läkare, doktorand i psykiatri och tidigare ordförande i Sveriges Yngre Läkarförening i Stockholm samt nuvarande projektledare för Mental Health Run."

Avsnitt 13. Märit Halmin - "Eldsjälen bakom läkaruppropet Magna. Om Märits nördiga intresse för kemi och medicin och att brinna för förändring, fragmentisering och subspecialiserad sjukvårdsorganisation som ofta ser patienten som problemet, om vad hon anser om värdebaserad vård och om att jobba i Yemen för läkare utan gränser."

http://vardmaktpodden.se

Marketing automation – begrepp du bör greppa

Marketing automation

Med hjälp av marketing automation kan man komma åt den perfekta målgruppen i absolut rätt läge. I DM-magasinet nr 1 2018 beskrivs fem viktiga verktyg inom kommunikationskonceptet och vad dessa betyder i praktiken:

CRM-verktyg
En mjukvara som organiserar ett företags interaktioner med kunder i en databas. All viktig information samlas på ett och samma ställe och skapar en tydlig bild av kunden. Denna data över relationer och processer är en viktig länk i kedjan som tar dig vidare till automatisering.

Drip marketing/lead nuturing
Här används e-postmeddelanden för att regelbundet ”droppa” relevant information och lockande erbjudanden mot leads, det vill säga potentiella kunder. Genom att hålla dina leads engagerade skapas långa kundrelationer där mottagarna ”fostras” till att faktiskt slå till – det är svårt att glömma någon som ständigt håller kontakt med dig.

Personas
Personas gör din målgrupp levande och ökar därmed förståelsen för den. Genom att definiera de olika personligheterna, vilka de är och vad de är på jakt efter, kan du sedan dela upp din kunddatabas i olika segment och leverera det mest relevanta och användbara innehållet.

A/B-test
A/B-testet är en metod för att identifiera beteendemönster och gör det möjligt att se vad som verkligen engagerar besökare. Genom att skicka kunderna till två olika landningssidor under en kort period kan du se vilken som har högst konverteringsgrad. Med hjälp av resultatet kan ni sedan iterera vidare.

Automatiserade flöden
Det är här marketing automation gör skäl för sitt namn. Att ge kunden snabb återkoppling genom exempelvis e-post gör att ditt varumärke är top of mind. ”Automatiserade flöden kan exempelvis göra så att om kunder klickat på en specifik länk i en e-post så går en annan e-post ut, men om kunden inte klickat på länken så ”jagar” man personen via banners på externa webbsidor” berättar Mårten Tilosius, VD för Friends & Insights.

Språktips från vår praktikant

Talspråkligheter
Undvik talspråkligheter i din text: Bengt menar på … Skriv istället: Bengt menar ... Akta dig för felaktigt foge-s i medan. Skriv eftersom … Skriv inte eftersom att … Den dubbla konjunktionen därför att går däremot bra att använda, dock är eftersom att föredra i mer formella texter. Undvik för många jag i texten – det är inte skribenten som ska vara i centrum för läsningen. Undvik onödiga utfyllnadsord som direkt ger texten ett talspråkligt intryck, t.ex. eller ju.

Anglicismer
Undvik anglifierande ord och uttryck i din text – d.v.s. ord eller uttryck som lutar mot det engelska språkbruket. Ett exempel på en anglicism är när det kommer till som kommer från engelskans when it comes to. Skriv hellre när det gäller eller vad gäller. Om du använder ett inlånat ord eller fras, t.ex. fake news, tänk på att utgå från etablerade försvenskningar – fejknyheter eller falska nyheter – inte fakenyheter. Om man föredrar det engelska uttrycket kan man använda citattecken eller kursivering: ”fake news” eller fake news.

Dubbel negation
Undvik dubbel negation – d.v.s. meningar som består av fler än ett ord som nekar ett påstående: Avstå inte från att inte använda hjälm. Här uppstår egentligen tre negationer: avstå, inte, inte. Även om du som skribent kanske tycker att dina dubbelt negerande meningar ser överkomliga ut, skapar de huvudbry för läsaren.

Klarspråk
Om du avstår från att använda dubbla negationer i din text tar du hänsyn för ett klarspråkstänk. En annan strategi som kan höja din text vad gäller klarspråkshänsyn är att göra om passiva satser till aktiva satser. Jämför den passiva satsen – Bo nekades avgångsvederlag – med den aktiva satsen – Företaget nekade Bo avgångsvederlag. Skillnaden är att det aktiva verbet nekade kräver en synlig aktör medan det passiva verbet nekades inte kräver det.

Att inleda med en konjunktion
Börja gärna en ny mening med en konjunktion som och eller men! Det är en felaktig föreställning att man inte får inleda en ny mening med ett och eller ett men. Språkrådet har i Språkriktighetsboken (2016) inga invändningar mot att man inleder en mening på detta sätt med förbehåll att det inte sker allt för ofta. Av egen språkkänsla medför konjunktionsinledande meningar i en text ofta ett uppskattat andrum i tätpackade meningar.

Säg hej till vårens praktikanter!

De senaste månaderna har vi fått praktikanthjälp från olika utbildningar i närområdet. Enligt oss är praktik en viktig förberedande del inför ett arbetsliv i reklam- och kommunikationsbranschen. När vi välkomnar studenter till oss är vår målsättning alltid att både vi och praktikanten själv ska ha nytta av sin tid hos oss; en relevant utbildning är därför naturligtvis ett krav. Känner du någon som borde söka praktik hos oss? Hälsa hen att säga hej@relevans.net!

praktikanter

Den här gruppbilden passade vi på att knäppa veckan då majoriteten av vårens styrka var på plats; några tackades av och ett nytt ansikte välkomnades. Carl Fredrik studerar sista terminen på Språkvetarprogrammet, Halmstad Högskola. Fyra veckors intensiv praktik på Relevans får knyta ihop säcken. Varmt välkommen Carl Fredrik!


Säg hej till Carl Fredrik

Carl FredikVad vill du få ut av din tid här på Relevans?
– Jag har tre års språkvetenskap i bagaget – med allt vad det innebär – som jag nu ser fram emot att äntligen få omsätta i praktiken. Jag avslutade precis en kurs i lingvistisk marknadsföring och tanken var att jag efter denna kurs skulle fortsätta djupdyka i reklamens värld vilket jag nu verkligen får möjlighet att göra!

Vad kan en språkvetare jobba med?
– Språkvetarprogrammet på Halmstad Högskola har gett mig verktyg i att skriva texter inom olika genrer och för olika mottagare. Jag har fått läsa kurser inom bl.a. allmän språkvetenskap, språkhistoria och textbearbetning. En språkvetare kan t.ex. arbeta med klarspråk på myndigheter så att texter blir lättförståeliga för allmänheten. Andra yrken kan t.ex. vara skribent, kulturjournalist, copywriter, korrekturläsare, transkriberare etc. En språkvetare kan arbeta inom det mesta som rör text och kommunikation.

Förutom arbete med ett internt språktipsdokument och redaktionellt arbete i sociala medier, har Carl Fredrik hittills även arbetat med textinnehållet i vårt senaste nyhetsbrev. Vi tackar Halmstad Högskola för lånet!

Namn: Carl Fredrik Reslow
Ålder: 28
Favoritmedicin: Försöker följa devisen ”ett äpple om dagen håller doktorn borta”. Annars intas D-vitamin flitigt under vinterhalvåret.
Favoritord: Rhododendron

Ny sida för alla som drabbas av biverkningar under sin cancerbehandling

cancerbiverkningar

Det finns gott om information om biverkningar vid cancerbehandling på nätet. Men det har saknats en sida som helt ägnar sig åt det. Det tyckte även Sobi, som tillsammans med oss tog fram cancerbiverkningar.se. En enkel, lättnavigerad sida med granskad information.

Cancern i sig är jobbig nog, sen kommer behandlingen som påverkar kroppen på flera sätt. Biverkningar som trötthet, illamående, munsår och förstoppning tillhör vardagen. Som tur är finns det en hel del man göra för att förebygga och lindra biverkningarna, både vad gäller läkemedel och egenvård. Just sådana tips och råd finns på www.cancerbiverkningar.se, som nyligen har lanserats. Målet med sidan är att fler cancerpatienter ska få hjälp med sina biverkningar innan och under cancerbehandlingen och känna sig bättre förberedda inför sina samtal med vården.

Yoga – en alternativ träningsform för KOL-patienter

Yoga

Både kondition och livskvalitet kan förbättras genom att utöva yoga. Det visar en ny studie av Marian Papp, forskare i folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

I studien undersökte forskaren effekterna av lungsjuka personers utövning av fysioterapi (konditions- och styrketräning) mot traditionell hathayoga. Testgruppen jämfördes med friska deltagares fysiska förmåga vid samma behandling. Såväl yogan som den fysiska träningen ägde rum på Karolinska Universitetssjukhuset under tolv veckors tid och två pass per vecka avsattes för de båda testgruppernas behandlingar. Studien omfattade 36 personer med KOL och astma. Deltagarna fick avslutningsvis genomgå ett 6 minuters gångtest – ett test som mäter hur långt en patient kan gå på 6 minuter. Resultatet visade att båda testgrupperna uppnådde likvärdig fysisk förmåga. Ett annat resultat utifrån studiens intervjuunderlag var att de KOL- och astmadrabbade yogadeltagarna upplevde en förbättrad sjukdomskontroll genom en ny medvetenhet kring andningen.