A1M Pharma

A1M Pharma utvecklar ett läkemedel som är baserat på det kroppsegna proteinet A1M, som motverkar oxidativ stress. Sjukdomar som akuta njurskador och havandeskapsförgiftning kan bli de första indikationerna. Vårt uppdrag för A1M Pharma har till stor del handlat om att förenkla det invecklade, hitta en berättelse och att skapa ett enhetligt grafiskt uttryck. Detta har sedan mynnat ut i presentationer som används vid möten med potentiella investerare. Nyligen publicerades en ny hemsida och en animationsfilm, även de signerade Relevans. Spana in A1M Pharma på www.a1m.se

A1M

Följ oss Relevans på twitter Relevans på Facebook
Ny kund?
Sophia André Klingspor
+46 (0)734 32 08 03
sophia@relevans.net

Berth Lindén
+46 (0)734 32 08 01
berth@relevans.net
Kontakt
info@relevans.net
+46 (0)42 400 48 80
Järnvägsgatan 11
Helsingborg
Nyhetsbrev
Användarvillkor >>